Suomenmainosmateriaalit.fi – Sopimusehdot

Yleiset ehdot

Suomenmainosmateriaalit.fi on Mainos Ink Oy:n (Y:tunnus: 24839644) verkkokauppa. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Mainos ink Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

Suomenmainosmateriaalit.fi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimaisena esteenä tarkoitetaan sellaisia ennalta arvaamattomia seikkoja tai olosuhteiden muutoksia, jotka ovat Mainos ink Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. esim lakko tai sota. Suomenmainosmateriaalit.fi on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Asiakas

Asiakas ei saa antaa sellaisia töitä yritykselle (Mainos Ink Oy), jotka rikkovat tekijänoikeuslakia.
Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa. Asiakkailta vaadittavat tiedot ovat Yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköposti, y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero ja laskutusosoite. Asiakas vastaa antamiensa osoitetietojen ja henkilötietojen oikeellisuudesta.

Asiakas on yksin vastuussa salasanan ja käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä vastaa kaikista tilauksista, jotka on tehty asiakkaan käyttäjätunnuksella tai sähköpostiosoitteella.

Hinnasto

Suomenmainosmateriaalit.fi sivuilla olevien tuotteiden hinnat ovat arvonlisäverottomia eivätkä niihin kuulu mahdollisia toimituskuluja, graafisen työn lisiä & asennuspalveluja, ellei niistä ole erikseen mainittu. Mikäli hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei voida myydä selvästi alempaan hintaan, mikäli voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen.

Yrityksen ilmoittama kuljetuksen hinta sisältää kuljetuksen joko perille asiakkaan antamaan osoitteeseen tai lähimpään postin/matkahuollon toimipisteeseen.

Maksaminen & Toimitus

Yritys (Mainos Ink Oy) laskuttaa asiakasta lähettämällä paperisen laskun tai verkkolaskuna. Lasku erääntyy 14 päivää siitä, kun asiakas on vastaanottanut tuotteen. Laskuun liittyvät huomautukset tulee tehdä kahdeksan päivän kuluessa laskun saapumisesta. Laskuun lisätään aina laskutuslisä, joka on suuruudeltaan kaksi euroa (2 € sis.alv 24%)

Asiakkaalla on 14 päivää aikaa maksaa tilaus. Mikäli yritys (Mainos Ink Oy) ei saa maksua asiakkaalta on sillä oikeus lähettää lasku perintäyhtiölle perittäväksi.

Laskuun lisätään tuotteiden/palveluiden arvonlisävero, toimituskulut ja laskutuslisä, mikäli niistä ei ole toisin sovittu.

Valmiin tilauksen käsitteleminen pyritään tekemään 48 tunnin sisällä tilauksesta. Tilaus toimitetaan asiakkaalle noin kahden viikon sisällä tilauksesta. Toimitusaika voi muuttua, mikäli asiakas ei anna painoaineistoa sovitussa ajassa, haluaa muuttaa aineistoa tai jos asiakasta ei tavoiteta tilaukseen liittyvän asian johdosta.

Mikäli toimitusaika pitenee huomattavasti sovitusta ajasta, on asiakkaalla oikeus purkaa kauppa. Kaupan purkaminen ei ole mahdollista, mikäli viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure), kuten lakosta tai sodasta.

Yritys Mainos Ink Oy lupaa ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista viivästyksistä välittömästi, kun tieto viivästyksistä ilmenee.

Palvelut & aineistot

Asiakas vastaa kokonaan itse lähettämästään painoaineistosta. Yritys Mainos Ink Oy pyrkii tarkistamaan asiakkaan lähettämät painoaineistot päällisin puolin, jottei virheitä ilmenisi. Mikäli asiakas lähettää virheellisen painoaineiston ja yritys Mainos Ink Oy ei huomaa siinä olevaa virhettä, on vastuu kokonaan asiakkaalla. Virheellinen painoaineisto aiheuttaa virheellisen painotuotteen.

Painotiedosto täytyy olla PDF muodossa. Yritys Mainos Ink Oy voi muuttaa aineiston tiedostomuotoa asiakkaan pyynnöstä, mutta on muunnoksesta itse vastuussa sekä velvoitettu maksamaan muunnoksesta graafisentyön mukaisen tuntiveloituksen.

Asiakas voi myös ostaa yritykseltä palvelun painotiedoston tekoon, jolloin yritys Mainos Ink Oy on vastuussa painotiedostosta. Painotiedosto tehdään aina asiakkaan ohjeiden mukaan ja asiakkaalta halutaan vahvistus valmiista painotiedostosta ennen painoon lähettämistä.

Reklamaatio

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisina. Reklamaatio voi olla vapaamuotoinen ja sen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@suomenmainosmateriaalit.fi. Reklamaatio tulee tehdä yhden (1) viikon kuluessa lähetyksen saapumisesta asiakkaalle. Yritys (Mainos Ink Oy) ei myönnä tuotteilleen takuuta.

Erimielisyydet ratkaistaan Suomen lakeja noudattaen ja oikeuspaikkana toimii yrityksen Mainos Ink Oy:n kotipaikassa vaikuttavan oikeuslaitoksen toimipiste.

 

Suomenmainosmateriaalit.fi
Mainos Ink Oy
Aleksis Kiventie 54
65300 Vaasa